مثلثات ریاضی توسط کدام دانشمند ایرانی گسترش یافت؟

خواجه نصیرالدین طوسی  |  Nasir al-Din al-Tusi

اطلاعات عمومی

خواجه نصیرالدین طوسی

ابو جعفر محمد بن محمد بن حسن طوسی ملقب به خواجه نصیر طوسی یا خواجه نصیرالدین طوسی، فیلسوف، متکلم، فقیه، دانشمند، ریاضیدان و سیاست‌مدار ایرانی شیعه سده هفتم است. او در مراغه رصدخانه‌ای ساخت و کتابخانه‌ای بوجود آورد که حدود چهل هزار جلد کتاب در آن بوده‌است. او با پرورش شاگردانی (همچون قطب الدین شیرازی) و گردآوری دانشمندان ایرانی عامل انتقال تمدن و دانش‌های ایران پیش از مغول به آیندگان شد. خواجه نصیر الدین طوسی در ۱۸ ذی الحجه ۶۷۲ (قمری) هجری قمری وفات یافت، و در کاظمین دفن گردید.

سوال شماره 678 و پاسخ داده شده توسط مرد بارانی در تاریخ چهار شنبه 24 بهمن 1397 و ساعت 3:21 AM


https://vajara.ir/q/678

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی