"مدل زمین مرکزی" را اولین بار چه کسی مطرح کرد؟

بطلیموس  |  Ptolemy

اطلاعات عمومی

بطلیموس

کلاودیوس بطلمیوس یکی از فیلسوفان و اخترشناسان یونان باستان بود که به احتمال زیاد در اسکندریه واقع در مصر می‌زیست. وی الگویی را برای کیهان شناخته شده روزگار خود که همان سامانه خورشیدی ماست ارائه کرد که در آن زمین در مرکز گیتی قرار داشت و خورشید و ماه و بقیه ی سیارات بدورش می‌چرخید.در آن زمان به مدار فلک می گفتند و در آن زمان 4 سیاره بیشتر کشف نشده بودند.او می گفت:هفت فلک وجود دارد که آخرین فلک فلک الافلاک نام دارد که همه ی ستاره ها روی آن چسبیده اند.او نیز معتقد بود که خدا و فرشتگان بعد از فلک الافلاک زندگی می کنند.به این نظریه که بطلمیوس در باره جهان ارائه کرد ، نظریه ی زمین مرکزی می گویند.

سوال شماره 694 و پاسخ داده شده توسط جوکر در تاریخ پنجشنبه 25 بهمن 1397 و ساعت 3:02 AM


https://vajara.ir/q/694

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی