کدام نبرد تاریخی زمینه ساز جنگ های صلیبی شد؟

نبرد ملازگرد  |  Battle of Manzikert

اطلاعات عمومی

نبرد ملازگرد

نبرد ملازگرد نبردی بود میان امپراتوری روم شرقی (بیزانس) و سپاه سلجوقی به فرماندهی آلپ ارسلان که در تاریخ ۲۶ اوت ۱۰۷۱ میلادی در نزدیکی شهر ملازگرد (ارمنستان آن زمان، امروزه در استان موش ترکیه) رخ داد. در این نبرد بیزانسیان شکستی قطعی خوردند و امپراتور رومانوس دیوجانوس به بند کشیده شد. این نبرد که شاهد نابودی ارتش بیزانس توسط سلجوقیان بود را می‌توان یکی از تأثیرگذارترین نبردهای تاریخ دانست چرا که سبب ورود ترکان سلجوقی به آسیای کوچک (آناتولی) و فتح بیشتر این نواحی توسط آنان شد. جنگ ملازگرد موجب گشت تا امپراتوری سلجوقی در ایران، آسیای میانه، فرارود، شامات و عربستان و آناتولی پدیدار شود. این نیروی بزرگ برای نخستین بار دنیای مسیحیت را در اندیشه بسیج علیه مسلمانان انداخت، چراکه بیزانس به عنوان کشور مقدس مسیحیت در خطر بود. افزون بر این سلجوقیان شهرهای مقدس مسیحیان هم‌چون اورشلیم (بیت المقدس) را نیز تسخیر کردند، به همین دلیل مورخان نبرد ملازگرد را از دلایل آغاز جنگ‌های صلیبی می‌دانند.

سوال شماره 705 و پاسخ داده شده توسط مسیر سبز در تاریخ پنجشنبه 25 بهمن 1397 و ساعت 5:24 AM


https://vajara.ir/q/705

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی