در جنگ ایران و عراق بیسیمچی های ایران از چه زبانی استفاده می کردند؟

زبان تاتی  |  Tati language

اطلاعات عمومی

زبان‌های تاتی‌تبار از دستهٔ زبان‌های ایرانی شاخه شمال‌غربی و بازماندهٔ یکی از گویش‌های مادی هستند. گویش‌های این زبان روزگاری از قفقاز تا شمال خراسان گسترده بود ولی امروزه با ترک‌زبان و فارس‌زبان شدن بخشی از شمال‌غربی ایران تنها جزیره‌هایی از گویش‌های تاتی در منطقه به جا مانده‌است. بزرگ‌ترین این جزیره‌ها در شهر اشتهارد استان تهران و تاکستان و بوئین‌زهرا استان قزوین دیده می‌شوند. در خارج از ایران، بیشتر تات‌زبان‌ها در منطقهٔ قفقاز زندگی می‌کنند.

سوال شماره 708 و پاسخ داده شده توسط شاندل در تاریخ پنجشنبه 25 بهمن 1397 و ساعت 5:31 PM


https://vajara.ir/q/708

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی