کوچکترین دریای جهان کدامست؟

دریای مرمره  |  Marmara Sea

اطلاعات عمومی

دریای مرمره

دریای مَرمَرِه دریای اندرونی است که در جنوب خاور اروپا و شمال باختر ترکیه قرار دارد و پیوندگاه دریای سیاه و دریای اژه است. و جداکننده بخش اروپایی ترکیه از بخش آسیایی آن است. تنگه بسفر آن را به دریای سیاه و تنگه داردانل آن را به دریای اژه پیوند می‌دهد. پهناوری دریای مرمره ۱۱,۳۵۰ کیلومتر مربع است.

سوال شماره 709 و پاسخ داده شده توسط مسیر سبز در تاریخ پنجشنبه 25 بهمن 1397 و ساعت 11:09 PM


https://vajara.ir/q/709

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی