زاینده رود از کدام رشته کوه سرچشمه می گیرد؟

زردکوه  |  Zard-Kuh

اطلاعات عمومی

زردکوه

زردکوه با حداکثر ارتفاع بیش از ۴۲۰۰ متر دومین کوه زاگرس از نظر ارتفاع (پس از دنا) است. این کوه در نزدیکی کوهرنگ در استان چهار محال و بختیاری در ایران قرار دارد.

سوال شماره 710 و پاسخ داده شده توسط شاندل در تاریخ پنجشنبه 25 بهمن 1397 و ساعت 11:20 PM


https://vajara.ir/q/710

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی