"ذوالاکتاف" لقب کدام پادشاه ساسانی بود؟

شاپور دوم  |  Shapur II

اطلاعات عمومی

شاپور دوم

شاپور دوم یا «شاپور ذوالاکتاف» از شاهان دودمان ساسانی بود. او پسر هرمز دوم بود. او را در کودکی و پس از بر کناری برادرش آذرنرسه بر تخت نشاندند. داستانی درباره او هست که می‌گوید درباریان زمانی که مادرش وی را باردار بود بر زهدان مادر تاج شاهی نهادند و او پیش از زایش شاه شده بود.شاه در سن ۱۶ سالگی زمام حکومت را در دست گرفت. تا آن زمان ایران در سیاست خارجه محتاط و رویه دفاعی نسبت به تجاوزاتی که به حدود ایران می‌شد، اختیار کرده بود.

سوال شماره 713 و پاسخ داده شده توسط شاندل در تاریخ جمعه 26 بهمن 1397 و ساعت 4:41 AM


https://vajara.ir/q/713

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی