اسکندر مقدونی شاگرد کدام فیلسوف بزرگ بود؟

ارسطو  |  Aristotle

ارسطو

اَرَسطو از فیلسوفان یونان باستان بود. اوکه یکی از مهم‌ترین فیلسوفان غربی به حساب می‌آید شاگرد افلاطون و آموزگار اسکندر مقدونی بود. تالیفات او در زمینه‌ها و رشته‌های گوناکون منجمله فیزیک، متافیزیک، شعر، زیست شناسی، منطق، علم بیان، سیاست، دولت و اخلاق بوده‌اند. ارسطو بهمراه سقراط و افلاطون از تأثیر گذارترین فیلسوفان یونان باستان بوده‌است. این سه تن فلسفه غربی (آنطور که برای ما آشنا است) را بر اساس فلسفه ماقبل سقراط یونان بنیاد نمودند. ارسطو فلسفه را به‌عنوان «دانش بودن» تعریف می‌کرد.

سوال شماره 723 و پاسخ داده شده توسط مرد بارانی در تاریخ جمعه 26 بهمن 1397 و ساعت 5:53 AM


https://vajara.ir/q/723

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی