اولین دانشگاه ایران در کدام شهر ساخته شد؟

دزفول  |  Dezful

اطلاعات عمومی

دزفول

دِزفول از شهرهای استان خوزستان در جنوب غربی(نیمروز باختری) ایران است که در کنار رودخانه دز گسترده شده‌است. این شهر در دامنه‌های زاگرس میانی جای دارد و پیشینه تاریخی آن به زمان ساسانیان برمی گردد اما پیش از ساسانیان هم آباد بوده و بخشی از سرزمین‌های امپراتوری‌های ایلام و هخامنشیان به شمار می‌رفته‌است.

سوال شماره 738 و پاسخ داده شده توسط مرد بارانی در تاریخ شنبه 27 بهمن 1397 و ساعت 3:02 AM


https://vajara.ir/q/738

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی