"ساکسوفون" جز کدام دسته از سازهاست؟

سازهای بادی  |  Wind instrument

اطلاعات عمومی

سازهای بادی

سازهای بادی از اولین آلات موسیقی بودند که به دست بشر ساخته شدند. انسان‌های قرون گذشته آموخته بودند که با دمیدن در مخروط، برگ، یا حتی شاخ حیوانات می توانند صدایی بلند و بوقی مانند تولید کنند. آن‌ها با استفاده از این دانش به ساختن آلات موسیقی کنونی پرداختند.

سوال شماره 751 و پاسخ داده شده توسط جوکر در تاریخ شنبه 27 بهمن 1397 و ساعت 5:39 AM


https://vajara.ir/q/751

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی