"عمر بن خطاب" توسط چه کسی کشته شد؟

پیروز نهاوندی  |  Piruz Nahavandi

اطلاعات عمومی

پیروز نهاوندی

پیروز نهاوندی یا ابولؤلؤ یکی از ایرانیان در دوره اولیه ورود اسلام به ایران بوده‌است و او کسی بود که عمر بن خطاب خلیفه اهل سنت را با ضربه‌های کارد کشت. پیروز دختری داشت که به گمان نزدیک به یقین مروارید نام داشته‌است. از آنجا که به مروارید در زبان عربی لؤلؤ گفته می‌شود، عرب‌ها برای این مرد ایرانی نامی عربی بصورت ابولؤلؤ یعنی «پدر مروارید» ساختند.

سوال شماره 761 و پاسخ داده شده توسط شاندل در تاریخ یکشنبه 28 بهمن 1397 و ساعت 1:18 AM


https://vajara.ir/q/761

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی