"شاخاب" نام دیگر کدام پدیده است؟

خلیج  |  Gulf

خلیج

خلیج یا کنداب بخشی از دریا است که در خشکی پیش رفته باشد؛ یا به سخنی دیگر به پیشروی آب در خشکی، کنداب گویند. در فارسی «شاخاب»، «شاخابه» و «شاخاوه» هم گفته شده است. خور بزرگ را خلیج می‌گویند.

سوال شماره 775 و پاسخ داده شده توسط کوزت در تاریخ سه شنبه 30 بهمن 1397 و ساعت 3:16 PM


https://vajara.ir/q/775

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی