"زبور آل محمد" به کدام کتاب گفته می شود؟

صحیفه سجادیه  |  Al-Sahifa al-Sajjadiyya

اطلاعات عمومی

صحیفه سجادیه

صحیفه سجادیه به «انجیل اهل بیت» و «زبور آل محمد» و «اخت القرآن» معروف است. این کتاب اگرچه در موضوع دعا و نیایش است، ولی شامل بسیاری از حقایق علوم و معارف اسلامی و عرفانی، و قوانین و احکام شرعی و مسائل حساس سیاسی و اجتماعی و تربیتی و اخلاقی است که در شکل و قالب دعا امام بدانها اشاره کرده‌است

سوال شماره 776 و پاسخ داده شده توسط کوزت در تاریخ سه شنبه 30 بهمن 1397 و ساعت 3:42 PM


https://vajara.ir/q/776

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی