"پسادریافتگری" به کدام سبک هنری گفته می شود؟

سبک پست امپرسیونیسم  |  Postimpressionnisme

اطلاعات عمومی

سبک پست امپرسیونیسم

پسادریافتگری یا پُست‌امپرسیونیسم جنبش هنری گسترده‌ای بود شامل مجموعه‌ای از گروه‌ها و سبک‌های نقاشی‌ای که یا در امتداد دریافتگری و یا به‌عنوان واکنشی در برابر آن، به‌وجود آمده بودند. نبی‌ها، ترکیب‌گری، مجزاگری و نودریافتگری از جمله گروه‌ها و سبک‌های این جنبش می‌باشند. اصطلاح پست‌امپرسیونیست نخستین بار توسط راجر فرای نقاش و منتقد بریتانیایی در عنوان نمایشگاهی به‌کار گرفته شد که در سال‌های ۱۹۱۰ و ۱۹۱۱ در نگارخانه گرافتن لندن برگزار شد و راجر فرای آن را «مانه و پست‌امپرسیونیست‌ها» نامید.

سوال شماره 782 و پاسخ داده شده توسط جوکر در تاریخ چهار شنبه 01 اسفند 1397 و ساعت 11:20 AM


https://vajara.ir/q/782

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی