پدر علم فلسفه کیست؟

سقراط  |  Socrates

اطلاعات عمومی

سقراط

سقراط پدر علم فلسفه، با نحوه تدریس سوفسطائیان مخالفت کرد. سوفسطائیان، به شاگردان خود می‌آموختند که چگونه در مباحثات، به سوالات مختلف جوابهای زیرکانه‌ای بدهند. سقراط شاگردانش را تشویق می‌کرد تا در دنیای اطراف خود، جستجو کرده و مطابق با ندای وجدان خود زندگی کنند، حتی اگر این کار، آنها را در جهت مخالف با حکام کشور قرار دهد. سقراط هیچ اثر نوشتاری از خود بر جای نگذاشت، اما تعدادی از مباحثات وی با ساکنان آتن توسط شاگرد معروفش افلاطون و نیز گزنفون بطور نوشتاری ثبت شده‌اند.

سوال شماره 785 و پاسخ داده شده توسط شاندل در تاریخ چهار شنبه 01 اسفند 1397 و ساعت 12:31 PM


https://vajara.ir/q/785

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی