سعدی شاعر ایرانی در کدام سلسله می زیست؟

خوارزمشاهیان  |  Khwarazmian dynasty

اطلاعات عمومی

خوارزمشاهیان

خوارزمشاهیان نام خاندان شاهنشاهی ایرانی است که از سال ۶۱۶ تا ۴۹۱ قمری برابر با ۱۲۱۹ تا ۱۰۹۸ میلادی بر ایران فرمانروایی کردند. دستاوردهای دولت خوارزمشاهی که با سعی و کوشش بنیانگذاران آن که می‌توانست آینده بهتری را برای ایران زمین و تمدن اسلامی رقم زند، در استبداد مطلق، ماجراجوییهای شاهانه و تنگ نظریهای مذهبی و سیاسی، رنگ باخت و تباهی را نصیب مجریان، کارگزاران، کار گردانان و از همه مهم‌تر مردم محروم نمود.

سوال شماره 799 و پاسخ داده شده توسط شاندل در تاریخ پنجشنبه 02 اسفند 1397 و ساعت 10:10 AM


https://vajara.ir/q/799

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی