کدام سوره قرآن تمام آیاتش بسم الله دارد؟

سوره مجادله  |  Surah Al-Mujadila

اطلاعات عمومی

سوره مجادله سوره ۵۸ از قرآن است و ۲۲ آیه دارد. این سوره به شهادت سیاق آیاتش در مدینه نازل شده‌است. همانند دیگر سوره‌های مدنی، محتوای این سوره پیرامون احکام فقهی، زندگی اجتماعی و روابط مسلمانان با غیر مسلمانان است. ابتدا از الغای حکم جاهلی ظهار سخن می‌گوید و سپس در مورد آداب جمعی مانند درگوشی صحبت کردن بحث‌هایی دارد و در آخرین بخش در مورد منافقان مطالبی مطرح کرده و مومنان را به رعایت «دوست‌داشتن به خاطر خدا» و «بغض به خاطر خدا» و پیوستن به «حزب خدا» دعوت می‌کند.

سوال شماره 80 و پاسخ داده شده توسط کوزت در تاریخ پنجشنبه 13 دی 1397 و ساعت 12:09 PM


https://vajara.ir/q/80

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی