"داداباوری" یا "خدا انگاری" به کدام مکتب گفته می شود؟

دئیسم  |  Deism

اطلاعات عمومی

دادارباوری یا خداانگاری این باور است که خدا وجود دارد و به عنوان یک آفریننده و دادار، گیتی فیزیکی را خلق کرده‌است؛ اما در عمکرد آن مداخله نمی‌کند. دادارباوری مرتبط با فلسفه دینی و جنبشی است که وجود خدا را از عقل استنتاج می‌کند. دادارباوری درباره این که خدا در خارج از گیتی چه انجام می‌دهد، هیچ‌گونه موضع‌گیری نمی‌کند. این برخلاف اصل اعتمادگرایی در دین‌های اسلام، مسیحیت، زرتشتی و یهودیت است که بر وحی در کتاب‌های مقدس تکیه می‌کنند.

سوال شماره 800 و پاسخ داده شده توسط مرد بارانی در تاریخ پنجشنبه 02 اسفند 1397 و ساعت 10:32 AM


https://vajara.ir/q/800

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی