پسر حضرت نوح که دچار عذاب شد چه نام داشت؟

کنعان  |  Canaan

اطلاعات عمومی

کنعان یا یام نام پسر نوح است که در طوفان نوح غرق شد. البته برخی ابراز داشته‌اند که نام او کنعان نبوده، بلکه کنعان نام پسر سام‌بن نوح یا پسر حام‌بن نوح است بر اساس نظر یهودیان، کنعان جد قبایل و طوایفی است که در سرزمین های غربی اردن سکونت می‌داشتند. نوح، حام را که جد کنعانیان است لعنت نمود زیرا که هتک احترام پدر خود را نموده از وی حیا نکرد.

سوال شماره 818 و پاسخ داده شده توسط شاندل در تاریخ شنبه 04 اسفند 1397 و ساعت 11:10 AM


https://vajara.ir/q/818

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی