پسر حضرت نوح و پدر حضرت ابراهیم چه نام داشت؟

سام  |  Shem

سام یکی از پسران نوح در تورات میباشد. نام او در قرآن ذکر نشده است ولیکن حدیثهای زیادی در مورد او در اسلام وجود دارد. پدرش پیامبری بود که مردم را به سوی آئین خویش می‌خوانده ولی آنها به فرمان او گوش فرا ندادند و خدا تصمیم گرفت که آنها را مجازات کند. این مجازات طوفانی بود که نوح برای رهایی از آن کشتی بزرگی را ساخت و گروهی از حیوان و انسان را در آن جای داد. سام و برادرانش حام و یافث نیز با همسرانشان از کشتی‌نشینان بودند که از توفان یاد شده رسته‌اند.

سوال شماره 819 و پاسخ داده شده توسط شاندل در تاریخ شنبه 04 اسفند 1397 و ساعت 11:16 AM


https://vajara.ir/q/819

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی