"مکر خداوند از همگان برتر است" در کدام سوره قرآن آمده؟

سوره آل عمران  |  Al Imran

اطلاعات عمومی

سورهٔ آل‌عمران سورهٔ سوم قرآن است، دارای ۲۰۰ آیه‌است، و سوره‌ای مدنی است. این سوره به دوران پرتنش جنگ بدر و احد مربوط است.

سوال شماره 821 و پاسخ داده شده توسط مرد بارانی در تاریخ شنبه 04 اسفند 1397 و ساعت 3:54 PM


https://vajara.ir/q/821

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی