"مکر خداوند از همگان برتر است" در کدام سوره قرآن آمده؟

سوره آل عمران  | 

سوال شماره 821 و پاسخ داده شده توسط مرد بارانی در تاریخ شنبه 04 اسفند 1397 و ساعت 3:54 PM


https://vajara.ir/q/821

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی