"اسپارتاکوس" توسط چه کسی کشته شد؟

کراسوس  |  Marcus Licinius Crassus

اطلاعات عمومی

کراسوس

مارکوس لیسینیوس کراسوس در حدود سال ۱۱۴ پ.م به دنیا آمد و در سال ۵۳ پ.م در نبرد سهمگین حران به دست ایرانیان کشته شد. وی به همراه پومپه و ژولیوس سزار یکی از سران حکومت سه نفرهٔ روم بود. اوج موفقیت و معروفیت او در درهم شکستن قیام بردگان در سال ۷۱ پیش از میلاد بود که به وسیلهٔ اسپارتاکوس سازمان یافته بود.

سوال شماره 832 و پاسخ داده شده توسط استیون کینگ در تاریخ یکشنبه 05 اسفند 1397 و ساعت 5:29 PM


https://vajara.ir/q/832

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی