نام حماسه شعر انگلیسی با موضوع هبوط حضرت آدم چیست؟

بهشت گمشده  |  Paradise Lost

اطلاعات عمومی

بهشت گمشده

بهشت گمشده نام اثری ست حماسی که توسط شاعر انگلیسی قرن هفدهم جان میلتون نوشته شده است. اولین چاپ این اثر در ده بخش و ده هزار بند مجزا در سال 1667 منتشر شد. چاپ دوم کتاب که به نظم و قافیه در آن بیشتر توجه شده بود در دوازده بخش (به روش تقسیم بندی آئنید اثر ویرژیل) با بازنگری کلی و در سال 1674 منتشر شد. بخش عمدهٔ این اثر زمانی نوشته شده که میلتون بینایی خویش را از دست داده بوده است و این حماسه را برای نویسندگان بازخوانی کرده است. این حماسه روایت مسیحی ست از سقوط انسان: وسوسهٔ آدم و حوا توسط فرشتهٔ رانده از درگاه ابلیس و بیرون رانده شدن آنها از باغ عدن بهشت.

سوال شماره 840 و پاسخ داده شده توسط مرد بارانی در تاریخ یکشنبه 05 اسفند 1397 و ساعت 7:20 PM


https://vajara.ir/q/840

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی