حماسه شعری "بهشت گمشده" اثر کیست؟

جان میلتون  |  John Milton

اطلاعات عمومی

جان میلتون

جان میلتون شاعر و نویسنده انگلیسی است. مهمترین اثرش بهشت گمشده نام دارد. جان میلتون در خلال سالهای ۱۶۴۱ تا ۱۶۶۰ به تبیین اندیشه‌های خود در خصوص آزادی بیان، آزادی مذهب و آموزش پرداخت. در سال ۱۶۵۲ بینایی خود را از دست داد. جان میلتون در ۸ نوامبر ۱۶۷۴ درگذشت.

سوال شماره 841 و پاسخ داده شده توسط مسیر سبز در تاریخ یکشنبه 05 اسفند 1397 و ساعت 7:33 PM


https://vajara.ir/q/841

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی