کوچکترین تخم متعلق به کدام پرنده است؟

مرغ مگس خوار  |  Hummingbird

اطلاعات عمومی

مرغ مگس خوار

مگس‌مرغ‌ پرنده‌ای است از راستهٔ بادقپک‌شکلان (Apodiformes)، از خانوادهٔ مگس‌مرغ ها (Trochilinae). این پرنده تنها بومی قاره آمریکا است. در فارسی به آن مرغ مگس خوار هم می گویند که نوعی غلط مصطلح است چون این پرنده مگس نمی خورد و تنها به علت سرعت زیاد بال زدن و شباهت بالهایش به مگس به این نام مشهور شده است.

سوال شماره 848 و پاسخ داده شده توسط جوکر در تاریخ پنجشنبه 09 اسفند 1397 و ساعت 1:27 AM


https://vajara.ir/q/848

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی