هورمون عشق چه نام دارد؟

اکسی توسین  |  Oxytocin

اکسی توسین

اکسی توسین یکی از هورمونهای هیپوفیز خلفی است، که شکل دارویی آن به صورت وریدی جهت القاء یا تقویت زایمان به کار می‌رود. همچنین به صورت اسپری جهت تحریک تراوش شیر استفاده می‌گردد، زیرا می‌تواند موجب انقباض عضلات صاف موجود در سلول‌های میواپیتلیال غدد پستانی شود.

سوال شماره 85 و پاسخ داده شده توسط شاندل در تاریخ پنجشنبه 13 دی 1397 و ساعت 12:35 PM


https://vajara.ir/q/85

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی