کدام پادشاه ایرانی فاتح نبرد "سومنات" در هند شد؟

سلطان محمود غزنوی  |  Mahmud of Ghazni

اطلاعات عمومی

سلطان محمود غزنوی

ابوالقاسم محمود بن سبکتکین ملقب به سیف‌الدوله، یمین‌الدوله، امین‌الملة، غازی و مشهور به سلطان محمود غزنوی پادشاه سلسله غزنویان بود. سلطان محمود که اولین پادشاه مستقل و بزرگ‌ترین فرد خاندان غزنوی است. به دلیری و بی‌باکی و کثرت فتوحات و شکوه دربار در تاریخ اسلام، مخصوصاً غزوات او در هند و غنایمی که از آنجا آورده مشهوراست. وی اولین فرمانروا در قلمرو خلافت اسلامی است که به خود عنوان "سلطان" داد تا استقلال خود را از دستگاه خلافت نشان دهد. وی شهر غزنه را به مرکز امپراطوری خود که شامل افغانستان،بخش عمدهء از ایران امروز، شمال غرب هند، قسمتی از پاکستان امروزی می‌شد تبدیل نمود.

سوال شماره 852 و پاسخ داده شده توسط جوکر در تاریخ پنجشنبه 09 اسفند 1397 و ساعت 1:47 AM


https://vajara.ir/q/852

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی