قاره جدید به کدام قاره گفته می شود؟

قاره آمریکا  |  Americas

اطلاعات عمومی

قاره آمریکا

قاره آمریکا یکی از قاره‌های کره زمین است. این قاره ۳/۸٪ از مساحت زمین و ۴/۲۸٪ از مساحت خشکی‌ها را در بر می‌گیرد. همچنین ۱۴٪ از جمعیت جهان برابر با ۹۰۰ میلبون نفر در این قاره زندگی می‌کنند. این قاره به سه بخش آمریکای شمالی، آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی بخش می‌شود. قاره آمریکا شامل ۳۵ کشور مستقل می‌شود. همچنین بیش از ۲۰ جزیره مستعمره در آمریکای مرکزی وجود دارند.

سوال شماره 855 و پاسخ داده شده توسط استیون کینگ در تاریخ پنجشنبه 09 اسفند 1397 و ساعت 1:58 AM


https://vajara.ir/q/855

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی