کدام جاندار مغز ندارد؟

عروس دریایی  |  Jellyfish

اطلاعات عمومی

عروس دریایی

عروس دریایی گونه‌ای از بی مهرگان است که در شاخه کنیداریا طبقه بندی می شود . این موجودات قادر به شنا کردن می باشند . گونه‌های متفاوتی از این جاندار وجود دارد از جمله Scyphozoa ( بیش از 200 گونه ) ، Staurozoa (در حدود 50 گونه) ، Cubozoa (در حدود 20 گونه) و Hydrozoa (در حدود 1000-1500 گونه ) . عروس دریایی در همه اقیانوس ها یافت می شود . گونه‌ای از آنها در آب شیرین زندگی می کن که اندازه‌ای کمتر از نیم اینچ و رنگی سفید و روشن دارد . این گونه نیش ندارد.

سوال شماره 86 و پاسخ داده شده توسط مسیر سبز در تاریخ پنجشنبه 13 دی 1397 و ساعت 12:38 PM


https://vajara.ir/q/86

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی