خلیج خوک ها در کدام کشور قرار دارد؟

کوبا  |  Cuba

اطلاعات عمومی

کوبا

جمهوری کوبا کشوری است تشکیل شده از مجمع الجزایری در دریای کارائیب و پایتخت آن هاوانا است. کوبا به مدت ۴۰۰ سال تحت استعمار اسپانیا قرار داشت. در این مدت اقتصادش بر پایه کشاورزی، معدن و صادرات شکر، قهوه و تنباکو به اروپا و بعدها آمریکای شمالی بود. این کارها در ابتدا توسط برده‌های آفریقایی که به کوبا آورده شده بودند انجام می‌شد. جمعیت کوبا در ۱۸۱۷ عبارت بود از ۶۳۰,۰۰۰ هزار نفر که ۲۹۱,۰۰۰ نفر از آنها سفیدپوست، ۱۱۵,۰۰۰ نفر سیاه پوست غیربرده و ۲۲۴,۰۰۰ نفر سیاه پوسیت برده بودند.

سوال شماره 878 و پاسخ داده شده توسط جوکر در تاریخ جمعه 10 اسفند 1397 و ساعت 5:04 PM


https://vajara.ir/q/878

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی