آخرین تزار روسیه چه نام داشت؟

نیکلای دوم  |  Nicholas II

اطلاعات عمومی

نیکلای دوم

نیکُلای الکساندروویچ رومانوف یا نیکلای دوم واپسین تزار روسیه ، پادشاه لهستان و گرانددوک فنلاند بود. لقب کاملش نیکولای دوم ، امپراتور و فرمانروای مطلق سراسر روسیه بود. او از ۱۸۹۴ تا ۱۹۱۷ - که ناچار به کناره‌گیری شد - به فرمانروایی‌پرداخته بود. او نشان داده‌بود که از اداره کشور آشوب‌زده‌اش و نیز ارتشش که درگیر جنگ جهانی یکم بود ناتوان‌است. فرمانروایی او با انقلاب ۱۹۱۷ روسیه به پایان رسید و چندی پس از آن او و خانواده‌اش به دست بلشویک‌ها کشته شدند. کلیسای ارتدکس روسیه پس از تقدیسش وی را نیکلای قدیس رنج‌کشیده خواند.

سوال شماره 883 و پاسخ داده شده توسط مرد بارانی در تاریخ جمعه 10 اسفند 1397 و ساعت 6:41 PM


https://vajara.ir/q/883

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی