کدام تزار روسیه توانست ناپلئون را در مسکو شکست دهد؟

الکساندر یکم  |  Alexander I

اطلاعات عمومی

الکساندر یکم

الکساندر اول تزار روسیه بین سال‌های ۱۸۰۱ تا ۱۸۲۵ بود. او در زمان خود کارهای جدیدی انجام داد. او سازمان پلیس مخفی را منحل کرد، ممنوعیت سفر به خارج را برداشت و ممیزی و سانسور کتابها را نیز لغو کرد. او همچنین آموزش و پرورش را اصلاح نمود و زندگی بسیاری از بردگان را بهبود بخشید. البته او بعدها از اصلاحاتش مایوس و سرخورده شد و شیوه‌های سختگیرانه‌ای را در پیش گرفت که باعث نارضایتی مردم شد. در دورهٔ وی هم‌چنین ناپلئون بناپارت، امپراتور فرانسه، روسیه را مورد حمله خود قرار داد که منجر به فتح مسکو شد اما الکساندر فرمان آتش زدن شهر را داد که این امر باعث از بین رفتن آذوقه شهر شد. و ناپلئون به خاطر کمبود آذوقه مجبور شد در سرمای زمستان به روسیه برگردد که به سرمازدگی و نابودی سپاهش انجامید.

سوال شماره 885 و پاسخ داده شده توسط مرد بارانی در تاریخ جمعه 10 اسفند 1397 و ساعت 8:22 PM


https://vajara.ir/q/885

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی