مشهورترین تزار روسیه چه کسی بود؟

پتر کبیر  |  Peter the Great

اطلاعات عمومی

پتر کبیر

پتر کبیر یا پتر یکم تزار روسیه از ۷ مه ۱۶۸۲ که تا سال ۱۶۹۶، همراه با برادر مریض و ناتوانش ایوان پنجم بر امپراتوری حکومت می‌کرد. او مشهورترین تزار روسیه می‌باشد و توانست روسیه را به یک قدرت اروپایی تبدیل کند. پتر اصلاحات زیادی در فرهنگ روسیه انجام داد. او بسیار غربگرا بود و سعی کرد با اصلاحاتش فرهنگ روسیه را با فرهنگ مدرن مشابه کند. از جمله اصلاحاتش، وارد کردن لباسهای مدرن به جای لباسهای سنتی روسی و همچنین تراشیدن ریش و صورت به حالت مدرن به جای ریشهای بلند روسی بود.

سوال شماره 887 و پاسخ داده شده توسط کوزت در تاریخ جمعه 10 اسفند 1397 و ساعت 9:40 PM


https://vajara.ir/q/887

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی