"یوهان کرایف" چندبار به عنوان بهترین بازیکن جهان انتخاب شد؟

سه  |  Three

اطلاعات عمومی

سوال شماره 889 و پاسخ داده شده توسط کوزت در تاریخ جمعه 10 اسفند 1397 و ساعت 11:07 PM


https://vajara.ir/q/889

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی