اشعه ایکس بر کدام جاندار تاثیر ندارد؟

عقرب  |  Scorpion

اطلاعات عمومی

عقرب

کژدم یا عقرب و یا دراز دم نام یکی از گونه‌های بندپایان رده عنکبوتیان است که دارای ۸ پا و نیشی با زهر کشنده می‌باشد. نیش عقرب در نوک دم آن قرار دارد. تقریباً ۲۰۰۰ نوع عقرب وجود دارند.

سوال شماره 89 و پاسخ داده شده توسط شاندل در تاریخ پنجشنبه 13 دی 1397 و ساعت 12:43 PM


https://vajara.ir/q/89

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی