بزرگترین گونه نهنگ چه نام دارد؟

نهنگ آبی  |  Blue whale

اطلاعات عمومی

نهنگ آبی

نهنگ آبی یک نوع پستاندار دریازی است که ابعاد آن تا ۳۳٫۵۹ متر (۱۱۰ ft ۲٫۵ in) و جرم آن تا ۱۸۱ تن یا حتی بیشتر نیز می‌رسد. این موجود بزرگترین موجود زنده منقرض‌نشده‌است. درازای این نهنگ‌ها تقریباً دو برابر نهنگ‌های خاکستری است. نهنگ‌های آبی ماده سنگین‌تر از نرها هستند. بزرگترین نهنگ آبی بالغی که تا به امروز مشاهده شده، ۷۵ تا ۸۰ پا درازا داشته‌است. این نهنگ ماده ۳۸۹٬۷۶۰ پوند (برابر ۱۷۶٬۷۹۲ کیلوگرم، حدود ۱۸۰ تن) سنگینی داشته‌است. برای انگاشت بزرگی ابعد این جانور، همین بس که که در حدود ۵۰ نفر انسان می‌توانند تنها روی زبانش بایستند، همچنین سرخرگ‌های این نهنگ به اندازه‌ای بزرگ‌اند که آدمی به راحتی می‌تواند در ایشان راه برود.

سوال شماره 894 و پاسخ داده شده توسط مرد بارانی در تاریخ شنبه 11 اسفند 1397 و ساعت 2:05 AM


https://vajara.ir/q/894

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی