کدام حیوان با یک چشم باز می خوابد؟

دلفین  |  Dolphin

دلفین

سوال شماره 895 و پاسخ داده شده توسط مسیر سبز در تاریخ شنبه 11 اسفند 1397 و ساعت 2:18 AM


https://vajara.ir/q/895

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی