کثیف ترین رودخانه جهان کدامست؟

رود کیتاروم  |  Citarum River

اطلاعات عمومی

رود کیتاروم

سوال شماره 9 و پاسخ داده شده توسط استیون کینگ در تاریخ پنجشنبه 13 دی 1397 و ساعت 9:26 AM


https://vajara.ir/q/9

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی