پیامبر اسلام از نسل کدامیک از فرزندان حضرت ابراهیم بود؟

حضرت اسمائیل  |  Ishmael

اطلاعات عمومی

حضرت اسمائیل

اسماعیل از شخصیت‌های کتاب مقدس و قرآن پسر بزرگ ابراهیم از هاجر، کنیز مصری سارا بود و در زمانی که ابراهیم هشتاد و شش ساله بود و چهارده سال قبل از تولد اسحاق به دنیا آمد محل تولد وی ممری و تاریخ آن ۲۰۸۵ قبل از میلاد بوده‌است. حضرت محمد(ص) از نسل اسماعیل است. طبق روایت مسیحیت و یهودیت در تورات خداوند عهد خود را پس از ابراهیم با اسحاق و نه با اسماعیل بست. اما خداوند همچنین وعده داد که از «اسماعیل» نیز ملتی بزرگ و ۱۲ امیر پدید خواهد آمد. پس ابراهیم، اسماعیل و مادرش هاجر را در بیابانی به نام فاران، که برخی آن را «حجاز» دانسته اند، رها نمود. به اعتقاد یهودیان و مسیحیان «چاه بئرشبع» و مسلمانان چاه زمزم را پس از آن به وجود آمد که هاجر برای اسماعیل به جستجوی آب روان شد.

سوال شماره 922 و پاسخ داده شده توسط شاندل در تاریخ دوشنبه 13 اسفند 1397 و ساعت 8:19 PM


https://vajara.ir/q/922

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی