مادر حضرت اسمائیل و همسر حضرت ابراهیم چه نام داشت؟

هاجر  |  Hagar

اطلاعات عمومی

هاجر

هاجَر زنی مصری و کنیز سارا بود که فرعون مصر به ابراهیم بخشید. سارا نازا بود و فرزندی نمی‌آورد، پس تصمیم گرفت کنیزش را به شوهرش ابراهیم ببخشد. ابراهیم هاجر را به زنی گرفت، و از او صاحب فرزندی به نام اسماعیل شد. بر اساس روایات اسلامی، هاجر در جستجوی آب هفت‌بار بین دو کوه صفا و مروه سعی کرد؛ تا این که چشمه زمزم زیرپای اسماعیل روان شد. مسلمانان در حج و عمره مکلف‌اند تا مانند هاجر هفت بار فاصله بین دو کوه صفا و مروه را طی کنند. مسلمانان عقیده دارند هاجر در جوار خانه کعبه و در حجر اسماعیل مدفون است. مسلمانان اصرار دارند که طواف از داخل حجر اسماعیل جایز نیست و خانه هاجر نیز می‌بایست همچون کعبه طواف شود. مسلمانان همچنین محمد پیامبر اسلام و دیگر طوایف قریش را از نوادگان هاجر می‌دانند.

سوال شماره 924 و پاسخ داده شده توسط مرد بارانی در تاریخ سه شنبه 14 اسفند 1397 و ساعت 2:31 AM


https://vajara.ir/q/924

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی