کوتاهترین نسخه انجیل به لحاظ حجمی کدامست؟

انجیل مرقس  |  Gospel of Mark

انجیل مرقس

انجیل مرقس از نظر حجم کوتاه‌ترین انجیل است. این از آن سبب است که تعالیم مسیح را کمتر از سایر انجیل‌ها نقل می‌کند. توجه مرقس بیشتر به کارها و معجزات عیسی است؛ او با توصیف اینها ثابت می‌کند که عیسی پسر خداست (۱:۱؛ ۱۴:۶۱؛ ۱۵:۳۹). با این‌حال، تمام مطالب این انجیل به‌جز یک مورد، در انجیل مَتّی و یا لوقا یافت می‌شود.

سوال شماره 929 و پاسخ داده شده توسط استیون کینگ در تاریخ چهار شنبه 15 اسفند 1397 و ساعت 2:52 AM


https://vajara.ir/q/929

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی