"مکاشفات یوحنا" جز کدامیک از کتب مذهبی است؟

عهد جدید  |  New Testament

اطلاعات عمومی

عهد جدید

عَهدِ جَدید اصطلاحی است که مسیحیان برای اشاره به بخشی از کتاب مقدس که به زندگی عیسی و پیروانش میپردازد به کار میبرند. مسلمانان معمولاً به این کتاب انجیل می گویند. عهد جدید به یک پیمان اشاره دارد که آغازگر دورهٔ جدیدی از ارتباط خداوند با انسان است. خداوند طبق این پیمان شریعتی را که از طریق موسی عطا کرده بود برداشت، و ایمان به مسیح را شرط بخشایش گناهان انسان و رستگاری او قرار داد. نشانه و در حقیقت اصل محوری این پیمان، بخشش کلیه گناهان به واسطهٔ قربانی شدن عیسی مسیح است.

سوال شماره 932 و پاسخ داده شده توسط مسیر سبز در تاریخ چهار شنبه 15 اسفند 1397 و ساعت 3:16 AM


https://vajara.ir/q/932

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی