چهار نت پشت سر هم را در موسیقی چه می نامند؟

دانگ  |  Tetrachord

اطلاعات عمومی

دانگ

به‌طور سنتی در موسیقی، دانگ سه فاصله است که مجموع آن‌ها یک چهارم درست (پنج نیم پرده) گردد. مثلاً چهار نت متوالی: دو، ر، می، فا و یا سل، لا، سی دو هر کدام یک دانگ هستند و از همین رو گامی به اندازه یک اکتاو تقریباً معادل دو دانگ است. در موسیقی جدید اکتاو به جایگزین دانگ به عنوان واحد پیمایش موسیقی گردیده است ولی همچنان مفهوم دانگ به عنوان چهار نت متوالی (بدون توجه به دستگاه و کوک ساز) گاهی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سوال شماره 961 و پاسخ داده شده توسط کوزت در تاریخ دوشنبه 20 اسفند 1397 و ساعت 1:32 AM


https://vajara.ir/q/961

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی