توالی پی در پی نت ها به ترتیب ارتفاع در موسیقی را چه می نامند؟

گام  |  Scale

اطلاعات عمومی

گام

گام توالی چند نت است که به ترتیب ارتفاع مرتب شده‌اند. گام ممکن است بالارونده یا پایین‌رونده باشد، یعنی ارتفاع نت‌ها در آن به ترتیب صعودی یا نزولی مرتب شده‌باشد. به عبارت دیگر، به صداها یا نت‌هایی که به‌صورت متصل میان فاصلۀ اکتاو قرار دارند گام گفته می‌شود. برای مثال، گام «لا» از نت «لا» شروع شده و پس از پیمودن فاصله‌هایی (پرده‌هایی) به اکتاو یا فاصلۀ هشتم (نت «لا»ی بعدی) می‌رسد.

سوال شماره 962 و پاسخ داده شده توسط کوزت در تاریخ دوشنبه 20 اسفند 1397 و ساعت 1:42 AM


https://vajara.ir/q/962

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی