واحد اندازه گیری بار الکتریکی چیست؟

کولن  |  Coulomb

اطلاعات عمومی

کولن

کولن (با نشان C) یکای بار الکتریکی در اس‌آی است و حدودا با بار ۱۰۱۸ × ۶.۲۴۱۵۱ پروتون یا بار ۱۰۱۸ × ۶.۲۴۱۵۱- الکترون برابر است.این یکا به افتخار شارل آگوستن دو کولن، کولن نامیده شده است.

سوال شماره 965 و پاسخ داده شده توسط استیون کینگ در تاریخ دوشنبه 20 اسفند 1397 و ساعت 1:46 PM


https://vajara.ir/q/965

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی