قند میوه چه نام دارد؟

فروکتوز  |  Fructose

اطلاعات عمومی

فروکتوز

فروکتوز یک مونوساکارید شش‌کربنه است. فرمول شیمیایی آن C6H12O6 بوده لذا ایزومر گلوکز و گالاکتوز است. این کتوز، یکی از سه سوخت اصلی بدن است. نام دیگر آن لولز است و در تمامی میوه‌های شیرین مانند انگور یافت می‌شود. همچنین زنبورها طی فرآیندی با ترشح آنزیم‌هایی مانند دیاستاز نکتار (شهدهای گیاهی) جمع آوری شده را فرآوری می‌کنند و قندهای نکتار را (مانند ساکارز) به فروکتوز و گلوکز تبدیل می‌کنند. عسل حاصله حاوی حدودا ۳۴٪ فروکتوز می‌باشد. فروکتوز قند مفیدی است که از بروز بعضی بیماری‌های مزمن جلوگیری می‌کند. مصرف فروکتوز باعث کاهش ترشح انسولین از سلول‌های بتای لوزالمعده می‌شود.

سوال شماره 966 و پاسخ داده شده توسط مسیر سبز در تاریخ جمعه 24 اسفند 1397 و ساعت 11:08 PM


https://vajara.ir/q/966

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی