قلب پستانداران از چند حفره تشکیل شده؟

چهار  |  Four

اطلاعات عمومی

سوال شماره 971 و پاسخ داده شده توسط جوکر در تاریخ سه شنبه 28 اسفند 1397 و ساعت 2:03 PM


https://vajara.ir/q/971

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی