جگر سفید به کدام اندام بدن گفته می شود؟

ریه  |  Lung

اطلاعات عمومی

ریه

شُش یکی از اعضای دستگاه تنفس در بعضی جانوران است. در شش‌ها گلبول‌های قرمز خون اکسیژن را دریافت می‌کنند و به سایر سلول‌های بدن می‌رسانند. ریه ها به شکل نیمه مخروطی هستند و قسمت های طرفی حفره سینه را پر می کنند. قاعده ریه ها روی پرده دیافراگم (عضله ای که حفره سینه و حفره شکم را از هم جدا می کند) قرار گرفته و قله ریه ها مجاور دنده اول است. ریه کودکان صورتی رنگ است ولی ریه بزرگسالان به علت ذرات ذغال وارد شده از راه تنفس خاکستری رنگ می باشد.

سوال شماره 973 و پاسخ داده شده توسط شاندل در تاریخ سه شنبه 28 اسفند 1397 و ساعت 2:16 PM


https://vajara.ir/q/973

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی