نخستین پادشاه در شاهنامه چه کسی بود؟

کیومرث  |  Keyumars

اطلاعات عمومی

کیومرث

کیومرث یا گیومرث در فارسی، گیومرت یا گیومرد در پهلوی، گَیومَرَتَن در اوستایی نام نخستین نمونه انسان در جهانشناسی اساطیری مَزدَیَسنیان و نخستین شاه در شاهنامه است. هرچند در متون پهلوی تکیه بر نخستین‌انسان‌بودن گیومرث است ولی اشاره به پادشاهی او نیز شده‌است. برای نمونه در دینکرد به او لقب «گرشاه» به معنی شاه کوهستان داده شده‌است.

سوال شماره 975 و پاسخ داده شده توسط کوزت در تاریخ چهار شنبه 29 اسفند 1397 و ساعت 4:26 PM


https://vajara.ir/q/975

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی