کتاب "سعادت نامه" اثر کیست؟

ناصر خسرو  |  Nasir Khusraw

اطلاعات عمومی

ناصر خسرو

ناصر خسرو از شاعران بزرگ فارسی زبان، حکیم و جهانگرد ایرانی و از مبلغان مذهب اسماعیلی بود. وی بر اغلب علوم عقلی و نقلی زمان خود از قبیل فلسفهٔ یونانی و حساب و طب و موسیقی و نجوم و فلسفه و کلام تبحر داشت و در اشعار خویش به کرات از احاطه داشتن خود بر این علوم تأکید کرده‌است. ناصر خسرو به همراه حافظ و رودکی جزء سه شاعری است که کل قرآن را از برداشته‌است. وی در آثار خویش، از آیات قرآن برای اثبات عقاید خودش استفاده کرده‌است.

سوال شماره 997 و پاسخ داده شده توسط شاندل در تاریخ یکشنبه 04 فروردین 1398 و ساعت 7:22 AM


https://vajara.ir/q/997

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی